Herb Amsterdamu

Amsterdam

Herb Amsterdamu


​Pierwszy Herb Amsterdamu to były trzy srebrne krzyże św. Andrzeja  na czarnym tle, jeden pod drugim na czrwonej tarczy.  Te same krzyże znajdują się na czerwonej fladze miasta, tyle że tam ustawione są one poziomo. Znaczenie tych krzyży nie jest jasne, jednak historycy podejrzewają, że mogą symbolizować trzy plagi, jakie dotknęły Amsterdam – wodę, ogień i zarazę.

KORONA HABSBURGÓW
Nad tarczą umieszczona jest korona cesarska Habsburgów. W herbie umieścił ją w 1489 roku, panujący wtedy w Niderlandach, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Maksymilian I Habsburg.  Był to znak poparcia, jakie cesarz udzielał miastu. Amsterdam też udzielił mu znacznych pożyczek, a czasie wojen Dorszów (mieszczan) i Haków (szlachty) Maksymilian udzielił poparcia mieszczanom. W 1804 za panowania Rudolfa II Habsburga  jego korona stała się również koroną Habsburgów. Nastąpiła również zmiana korony w herbie Amsterdamu.

DWA LWY
Lwy trzymajace tarczę zostały umieszczone w herbie w XVI wieku, gdy miasto stało częścią pierwszej na świecie republiki - Republiki Siedmiu Prowincji.

DZIELNI, ZDECYDOWANI, MIŁOSIERNI
W lutym 1941r. amsterdamczycy przeprowadzili strajk w proteście przeciko wywożeniu przez Niemców, okupujących Holandię, amsterdamskich Żydów. Jako wyraz uznania postawy mieszkańców miasta, po wojnoe, 29 marca 1947 r. królowa Wilhelminy, dodała do herbu motto – „Dzielni, Zdecydowani, Miłosierni” (Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig).