Kanały

Ikony Niderlandów

Kanały


Kanały są wszechobecne w Holandii. Od kilku stuleci Holendrzy budowali kanały, które służyły do odwadniania, transportu, obrony i odprowadzania ścieków. Wiele holenderskich miast zbudowano wokół nich. Alkmaar Utrecht, Dordrecht, Lejda, Groningen, Leeuwarden i Amersfoort to miasta  które charakteryzują się eleganckimi kanałami.

KANAŁY W AMSTERDAMIE 
Oczywiście Amsterdam ma najbardziej znane kanały. Grachtengordel – pas kanałów w Amsterdamie znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a miasto nazywane jest "Wenecją Północy". Słynne kanały w Amsterdamie służyły jako dodatkowe ulice do transportu, a ich układ był wynikiem dobrego planowania rozbudowy miasta. Grachtengordel to nazwa systemu kanałów w centrum Amsterdamu pochodzącego z XVII wieku. W 2010 roku ta strefa amsterdamskich kanałów została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

KANAŁY W INNYCH MIASTACH
Wiele kanałów powstało z myślą o transporcie. Natomiast kanały otaczające miasta tworzyły rodzaj fosy w celach obronnych. W dzisiejszych czasach miejskie kanały są wykorzystywane w celach rekreacyjnych oraz jako miejsce cumowania łodzi mieszkalnych. Najwięcej kanałów w miastach powstało w okresie Złotym Wieku w czasie burzliwego rozwoju handlu i były używane przez kupców do transportowania towarów. Ówczesny rozwój miast kanałowych był ściśle związany z ich budowa. Ziemia wykopana podczas budową kanałów była często wykorzystywana do podnoszenia przygranicznych ulic, na których budowano kupieckie domy i magazyny. W drugiej połowie XIX wieku wiele kanałów straciło swój cel i zostały zasypane, aby stworzyć więcej miejsca dla ruchu kołowego i ze względów higienicznych. Niektóre z nich odkopano w późniejszych latach.

DROGI WODNE W HOLANDII
Dzisiaj rzeki i kanały Holandii tworzą najgęstszą sieć dróg wodnych w Europie. Około 6000 kilometrów rzek i kanałów, z których wiele służy do drenażu i nawigacji, tworzy złożony system obecny we wszystkie częściach kraju. Główne handlowe szlaki wodne (klasa IV i wyższe) o łącznej długości 2200 km obsługują około 40% międzynarodowych przewozów towarowych w Niderlandach i 20% krajowego transportu towarowego. Główna sieć jest własnością państwa i jest zarządzana przez Rijkswaterstaat.