Sławni Holendrzy

Niderlandy

Sławni Holendrzy


W całej historii było wielu ludzi, których życie i dokonania wciąż pozostają bardzo ważne nawet po wielu latach od ich śmierci. Nie inaczej jest w przypadku Holandii. Oczywiście jako pierwsi przychodzą na myśl Rembrandt i Van Gogh. Warto przedstawić kilka postaci, które wywarły wpływ na historię, naukę i sztukę nie tylko Holandii, ale i świata.

ERAZM Z ROTTERDAMU
Renesansowy filozof, humanista, teolog i nauczyciel. Uważany za  jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci wczesnego renesansu. Przez całe życie pracował na rzecz znalezienia pośredniej drogi między rzymskim katolicyzmem a protestantyzmem pozostając całe życie członkiem Kościoła rzymskokatolickiego. Miał głęboko zakorzeniony szacunek dla tradycyjnej wiary i wierzył w autorytet Papieża. Był jednak krytyczny wobec nadużyć w Kościele i jego słabości duchownych. Głosił, że człowiek z natury jest dobry, a zło zaś pochodzi z niewiedzy. Krytykował ułomności ówczesnego społeczeństwa, takie jak przekupstwo, hipokryzja i rozwiązłe obyczaje kleru. Najsławniejszym dziełem jest jego rozprawa Pochwała głupoty, która jest satyrą na ówczesne społeczeństwo. Żył życiem klasycznego niezależnego uczonego. Erazmowi oferowano wiele honorowych stanowisk akademickich na całym świecie, ale on odrzucił je pozostając przy niezależnej działalności literackiej.

BARUCH SPINOZA
Jeden z największych filozofów i myślicieli filozofii zachodniej XVII wieku pochodzenia zydowskiego. Najważniejsze dzieła zostały opublikowane dopiero po śmierci autora. Jego publikacja  „Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona”  zawierała jego krytykę tradycyjnych wierzeń i koncepcji filozoficznych Boga, istoty ludzkiej, natury i wszechświata jako całości. Przez całe życie jego ideologie i przekonania czyniły go postacią kontrowersyjną. Dopiero w XVIII i XIX wieku jego dzieła uznano za ważne arcydzieła literackie. Poza tym, że był filozofem, Spinoza był także szlifierzemką soczewek i było to jego główne źródło utrzymania.

MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER
Urodził się 24 marca 1607 w Vlissingen, jako syn dostawcy piwa. Był jednym z najbardziej utalentowanych admirałów w historii i uważany jest za jednego z najznakomitszych morskich dowódców w dziejach świata. Najbardziej znanym jest ze swojej roli, jaką odegrał w wojnach angielsko-holenderskich w XVII wieku. Walczył z Anglikami i Francuzami i odniósł szereg zwycięstw w ważnych bitwach morskich. Najbardziej znanym jest najazd na Medway. Służbę na morzu rozpoczął jako chłopiec okrętowy, a później został bosmanem, kapitanem statku handlowego, dowódcą zespołu okrętów wojen. Był bardzo poważany i kochany przez swoich żeglarzy i żołnierzy. W roku 1976 w bitwie morskiej pod Augustą z Francuzami zostaje śmiertelnie raniony kulą armatnią i zostaje pochowany z honorami w Nieuwe Kerk w Amsterdamie.

ABEL TASMAN
Abel Janszoon Tasman był holenderskim badaczem pracującym dla Kompanii Wschodnioindyjskiej w XVII wieku. Jest znany z poszukiwań na Południowym Pacyfiku nowej trasy żeglugowej z Australii do Ameryki Południowej w celu zwiększenia możliwości handlowych firmy. Podczas tych podróży stał się pierwszym Europejczykiem, który odkrył Nową Zelandię i Tasmanię; Tasmania została później nazwana na jego cześć. Podczas kolejnej podróży udał się do Australii, gdzie spędził czas na mapowaniu północnego wybrzeża. Chociaż jego podróże zaowocowały odkryciem kilku wysp na wodach południowego Pacyfiku, jego ekspedycja została uznana za niekompletną przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską. Po jedenastomiesięcznym zawieszeniu kontynuował pracę w firmie.

GERRIT RIETVELD
Holenderski projektant i architekt, pionier nowoczesnego designu związany z ruchem De Stijl. Jego progresywne podejście do architektury i mebli wywarło ogromny wpływ na Holandię i nadal stanowi inspirację dla współczesnego holenderskiego ruchu Design. Jego arcydzieło „Czerwone i niebieskie krzesło”, zostało pochwalone za prostotę, klarowność i, według słów Rietvelda, „uczciwy projekt”. Jego abstrakcyjna kompozycja jest nierozerwalnie związana z De Stijl, który starał się znaleźć harmonię poprzez geometrię. W 1923 roku, na sugestię innego artysty Barta van der Lecka, nałożył na krzesło lakier o wysokim połysku, stosując kolory podstawowe w taki sposób, że płaszczyzny kolorów wydawały się unosić.